Ракитово - Пашино бърдо

There are no translations available.

Надморска височина: 1600 метра
Местоположение: на юг от Ракитово. Център на Ракитово -  МОСТА БУНДЕВИЦА – СИРОМАХОВО – м. ДРОНТОВИЦА – м. ТУМБЕВИЦА – м. ПАШИНО БЪРДО   Алтернативен маршрут: Център на Ракитово -  МОСТА БУНДЕВИЦА – м. Парка – м. Варниците – м. ТУМБЕВИЦА – м. ПАШИНО БЪРДО
Достъп: от центъра на Ракитово до мост Бундевица  - 20 мин. От мост Бундевица до Пашино бърдо – 4 часа. Цвят на маркировката - Жълт.

До м. Пашино бърдо се стига по три пътя : по път за кола през м. Блатца и м. Кемалица, по пътека пеш през м. Дронтовица, по пътека през м. Горна Варница. Цвят на маркировката – червен до Дронтовица, до Тумбевица се върви по камионен път без маркировка, след това жълт до Пашино бърдо.

Исторически и природни забележителности по този маршрут са :
•    “ПАРТИЗАНСКАТА ЯВКА” – това е мястото, от където най-известният партизанин от Ракитово Никола Божанов е започнал своя път.
•    М. “ПЕСАКОТ” – там местните хора традиционно почиват, преди да тръгнат по стръмната пътека към м. Дронтовица.
•    М. ДРОНТОВИЦА – това е било мястото на тракийските дионисиеви празници. Наоколо има тракийски могили. Мястото е защитено от вятър, има вода /там минава водопровода за Ракитово/ и чудесна поляна. Условията за бивакуване са много добри, защото може да се дойде и с кола /джип/ през м. Блатца / около 12 км. от Ракитово до Дронтовица, 7-километровият участък от Ракитово до Блатца е асфалтиран/. Може да се направи просто разходка от вилната зона на Ракитово до Дронтовица за барбекю, защото пътят пеш от Сиромахово до Дронтовица е около 2.5 часа.
•    ДВАТА ВЕКОВНИ БУКА – намират се на поляната в м. Тумбевица. Не са оградени и не е определена точната им възраст.
•    ЩАСТЛИВАТА ЕЛА – намира се на около 50 м. от поляната в м. Тумбевица, в ляво от пътеката за м. Пашино бърдо. Това е една ела с диаметър около 2 м., пречупена на височина 7-8 м., пречупената част е със 7 върха. Елата е “щастлива”, защото е на няколко века /пределна възраст за ела/, но не е отрязана, а е прекършена от снега през зимата на  2002 г. – може да се каже, че е “умряла” от старост. С ръце могат да я обгърнат 3 – 4 човека.
•    ТРАКИЙСКА КРЕПОСТ  и  СВЕТИЛИЩЕ от V в. пр. н. е. – намира се на около 200 м. от поляната в м. Пашино бърдо. Повече са известни като СКАЛАТА на Пашино бърдо.
М. Пашино бърдо е едно от най-обичаните мста  от местните хора. Ракитовци го наричат “ПЕШИН БЪРДО”, което ще рече “Първото бърдо”. Това наименование показва, че тук е имало старо тракийско селище, което впоследствие е било преместено / на по-ниско място /. Тук има изградени бази за отдих на Община Ракитово ,с капацитет  10 места. Има чудесна вода – изворна и отклонение от водопровода  на Ракитово, базата на общината има агрегат.
Има традиция да се правят само излети до м. Пашино бърдо, като пътят от Ракитово до тази местност пеш се изминава за около 4 часа. Има и път за кола през м. Блатца, около 15 км. По традиция всеки, който отиде до м. Пашино бърдо, посещава тракийската крепост – светилище. Там от скалата има незабравима панорама към яз. Батак, ридът Каркария, Алабак, селищата от Чепинската котловина. Край Скалата на Пашино бърдо расте най-дъхавият здравец в района.
•    РЕЗЕРВАТ  МАНТАРИЦА – през 1968 г. планинския дял между гр. Ракитово и връх Голяма Сютка е обявен за резерват с име “Мантарица”. Целта е опазването на най-старата гора в Родопите- иглолистна, широколистна и смесена, както и на уникалното обиталище покрай билото “Петлите” на глухари – вид застрашен от изчезване както в България, така и в Европа. През 1972 г. ЮНЕСКО включва резервата в програмата “Човек и биосфера”.
Над 700 тревни храстови и дървесни видове се простират върху 1072 хектара. Често се среща мечка, а още – елени, сърни, заек, дива свиня, лисица. Птичето царство е представено от орли, соколи, черен щъркел, лещарка, гривяк, черен синигер, голям пъстър кълвач и много други.
При преминаване през резервата движението става само по маркираната пътека. Не се разрешава отклонение от пътеката, късане на цветя, гъби и треви, палене на огън, бивакуване и т. н. 
•    ВРЪХ ДОМУЗАЛАН - От Пашино бърдо пътеките към връх Сютка и връх Домузалан тръгват заедно, след около 400 – 500 м. в резерват Мантарица се разделят. От скалата на върха се открива чудесна панорама към яз. Батак, рида Каркария и връх Мел.

Планински водачи към община Ракитово.

Last Updated (Thursday, 09 May 2013 18:45)