Начало Посещение на пещера Лепеница

Посещението на пещерата Лепеница – едно екстремно изживяване!

Община Ракитово - сдружение Суткя.

Посещението на пещерата Лепеница – едно екстремно изживяване! Лепеница е най-значимата и красива пещера в района на Ракитово. Дълга е 1525 м, с надморска височина 975 м, с денивилация +10 м. До пещерата има достъп от Ракитово и от Велинград. Пещерата има три етажа. Долният е с дължина 273 м, през него тече подземна река. На втория етаж има четири езера през дъждовно време, а в сухо време езерата стават две. Третият етаж е сух, но недосъпен. Пещерата е богата на сталагмити, сталактити и сталактони.

Нейната емблема е сталактонът Цепката. В Лепеница се окрити красиви пещерни бисери, които се съхраняват в Природонаучния музей - София. За да изследват Лепеница и пещерите около нея, ракитовци създават през 1930 год. първия клон на I – то Българско пещерно дружество – София. Но още преди това, през 1925 и 1927 год., биоспелеологични изследвания при своето посещение в нея прави акад. Буреш, като ръководител на Царските природонаучни музеи. Многократно е посещавана и изследвана и от местни хора. През 1931 год. М. Аджаров и Н. Радев провеждат в нея нови биоспелеологични изследвания. Около 400 метра от пещерата са изследвани и картирани през 1931 год. от инж. Павел Петров от София, Асен Попов и Иван Андонов от ракитовския клон на I - то Българско пещерно дружество. Националната пещерна експедиция през 1960 год. картира общо 1100 м. Пълно картиране и изследване е  организирано от инж. П. Трантеев през 1973 год. Пещерната фауна е изключително богата и интересна. В пещерата Лепеница е установена богата фауна от сухоземни и водни безгръбначни животни. Досега са установени 24 вида животни, от които 6 са категоризирани като троглобионти (живещи единствено в пещера). За вида Duvalius bureschi (носещ името на откривателя си акад. Буреш), Лепеница е единственото известно находище в света. Видовете Troglohyphantes drenskii (открита от изследователя Дренски) и Anamastigona lepenicae (открита от Председатля на Българската федерация по спелеология проф. Петър Берон и носеща името на Лепеница) са известни само от 2 пещери във Велинградския пещерен район. Троглобионтите са най-тясно специализираните видове подземни животни, чието опазване изисква най-голяма грижа при благоустрояване на всяка една пещера.
В пещерата Лепеница са установени 6 вида прилепи. Не са известни данни за летни (размножителни) и зимни (хиберниращи) колонии от нито един вид. Пещерата основно се използва за зимуване на прилепи. Според изследванията числеността на всички прилепи по време на зимуване достига до около 100 екземпляра.
Температура в пещерата е около 10 градуса.

 

 

 

Условия за посещение:

В пещерата се влиза само с водач - пещерняк!

Влиза се със специална екипировка!

Не се допускат хора със спечифични здравословни проблеми, защото пещерата е неблагоустроена!

Не се допускат употребили алкохол и упойващи вещества!

В пещерата не се пуши!


Не се чупят и не се пипат пещерните образувания!

Групата се движи само по определеното трасе.

Допускат се групи до 10 човека.


Водачи - сдружение Суткя

0895755885 - Свилен Топчиев

0877808770 - Златка Димова - служебен

От Велинград - изходен пункт за Природната забележителност „Пещера Лепеница” е парк „Клептуза” Тръгва се към с. Сърница. Минава се покрай хотел „Св. Спас” и Горски пропусквателен пункт на изхода на Велинград и след още 3 км се стига до разклон, от който се завива наляво (има малки указателни табелки за пещерата). Продължава се 4 км до края на асфалта. Има разклон и се кара направо около 100 м край реката по лош път. Стига се до разклона при Горския пункт. Продължава се покрай реката направо 2,2 км по път макадам до входа на пещера Лепеница. Там има помпена станция и дървена барака.

От центъра на курорт „Цигов чарк” - към Ракитово – 7 км. На входа на града се минава по мост на река Стара и се кара към центъра по ул. „Иван Клинчаров” около 1 км. Преди центъра се завива наляво покрай аптека по ул. „Васил Левски” до излизане от Ракитово. По същия път се кара направо до Горски пункт на 1 км. От там се продължава по прекрасен асфалтов път 12 км до разклон. Има табела, завива се надясно, почти обратно и се кара по път макадам 3 км до входа на пещерата. Има помпена станция и барака.

От гара Костандово - по посока към Ракитово се завива наляво и се кара около 1 км до разклон между Костандово и Ракитово. Кара се 4 км към центъра на Ракитово, подминава се центъра и след края на паркинга се завива покрай аптека надясно по ул. „Васил Левски” до излизане от Ракитово. По същия път се кара направо до Горски пункт на 1 км. От там се продължава по прекрасен асфалтов път 12 км до разклон. Има табела, завива се надясно, почти обратно и се кара по път макадам 3 км до входа на пещерата. Има помпена станция и барака.

 

Видео: http://www.vbox7.com/play:c3d8fbb5

 

 
Кой е на линия
В момента има 22 посетителя в сайта